Otín u Klatov - Statistika naměřených dat


 • Zpět na aktuální počasí • Tabulka obsahuje přehled a základní statistiku dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření
  a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazena, protože dřívější verze programu
  nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není
  vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin. Pro zobrazení požadovaných hodnot
  klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou, políčko v levém horním rohu tabulky slouží pro výběr roku, za který mají být
  data zobrazována.

  Poznámky: Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.

  © Sandaysoft 2009 Cumulus software v  1.9.4 (1061) by Steve Loft
  © Stránku sestavil Jiří Slavík - Listopad 2014